POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA
PRYWATNOŚCI.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem danych osobowych jest Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno  Handlowo Usługowe  J&J  Joanna Michlak, Pomiany 18,  63-620 Trzcinica


KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH Email: gregormichlak@interia.pl, biuro@meble-jj.pl Poczta: PPHU J&J  Joanna Michlak, Pomiany 18, 63-620 Trzcinica

 
POCHODZENIE DANYCH Dane osobowe podawane są dobrowolnie w celu zawarcia umowy, wystawienia faktury Vat.

 
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH Do realizacji umowy niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu  zamieszkania bądź adresu dostawy towarów. W przypadki firm niezbędne  jest podanie numeru NIP. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych  danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych. 


CEL PRZETWARZANIA DANYCH Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu  wykonania zawartej umowy, w szczególności: Kontaktu pomiędzy stronami transakcji. Dokonywania płatności związanych z zakupem towarów lub usług Wystawiania dokumentów księgowych. Przyjmowania sugestii. Rozpatrywania reklamacji. Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,w  szczególności i za zgodą użytkownika - przez e-mail lub/i telefon. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych

 
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez PPHU  J&J  Joanna  Michlak. Pomiany 18, 63-620 Trzcinica, Biuro podatkowe

 CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na  przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres  przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w  stosunku do niego. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres  wymagany  przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże  przepisów. 

Zobacz co oferujemy.

Przeglądaj dostępne kolekcje

Meble J&J - Producent stołów i krzeseł
Dane mapy
Dane do Mapy ©2020 Google
Dane mapyDane do Mapy ©2020 Google
Dane do Mapy ©2020 Google
Mapa
Satelita
2 km