Polityka prywatności i RODO

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe J&J Joanna Michlak, Pomiany 18, 63-620 Trzcinica

KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Email: gregormichlak@interia.pl, biuro@meble-jj.pl

Poczta: PPHU J&J Joanna Michlak, Pomiany 18, 63-620 Trzcinica

POCHODZENIE DANYCH

Dane osobowe podawane są dobrowolnie w celu zawarcia umowy, wystawienia faktury Vat.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Do realizacji umowy niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania bądź adresu dostawy towarów. W przypadki firm niezbędne jest podanie numeru NIP. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności: Kontaktu pomiędzy stronami transakcji. Dokonywania płatności związanych z zakupem towarów lub usług Wystawiania dokumentów księgowych. Przyjmowania sugestii. Rozpatrywania reklamacji. Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez PPHU J&J Joanna Michlak. Pomiany 18, 63-620 Trzcinica, Biuro podatkowe

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.