Dane sprzedawcy

PPHU J&J Joanna Michlak
Pomiany 18
63-620 Trzcinica
NIP: 619-175-63-72
REGON: 301553186

Kontakt
+48 516-026-880
od poniedziałku do piątku 8:00 – 17:00
asiamichlak@interia.eu
odpisujemy w ciągu 24 godzin

Zwroty

czas na odstąpienie od umowy: 14 dni
 

adres do zwrotu:

PPHU J&J Joanna Michlak
Woskowice Górne 29
46-146 Domaszowice
NIP: 619-175-63-72
REGON: 301553186

Prawo odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej w naszym sklepie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: asiamichlak@interia.eu . Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Woskowice Górne 29 , 46-146 Domaszowice Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
[adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], [numery lub oznaczenia] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login : [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] Koszt zwrotu rzeczy : W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Brak możliwości odstąpienia od umowy : Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: – o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; – w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; – w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; – w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; – o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; – zawartej w drodze aukcji publicznej; – o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; – o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje

Opis procedury reklamacyjnej:

1) Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem asiamichlak@interia.eu, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: – imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, – datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, – przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, – wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2) Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3) Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4) Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Pozostałe informacje

informujemy że udostępniliśmy Państwu nr. tel. prosimy również dzwonić pod nr. PRODUKCJA: 791 419 553 BIURO: 516 026 880 Informacje na temat zmówień realizowanych tel. 516 026 880 możliwa po podaniu nr. zamówienia. Zamówienia mebli aktualnie realizowane są w terminie 1-5 tygodni , określony czas realizacji usługi może wahać się w zależności od wybranego modelu stołu i krzeseł , jaki i od miesiąca w którym dokonano zakupu. Oczywiście z naszej strony dołożymy wszelkich starań aby czas oczekiwania był jak najkrótszy. W pewnych okresach ( przedświąteczny i letni) kontakt telefoniczny może być utrudniony-prosimy wtedy o kontakt poprzez napisanie wiadomości e-mail.W tym okresie czas oczekiwania na towar może się wydłużyć Zawsze odpisujemy na wiadomości i pytania jak najszybciej. Informujemy że transport odbywa się naszymi pojazdami lub w ostateczności zaprzyjaźniąfirmą kurierską która specjalizuje się w rozwożeniu mebli. Nasze produkty przed zakupem można sprawdzić w siedzibie firmy: PPHU J&J Joanna Michlak Woskowice Górne 29 46-146 Domaszowice NIP: 619-175-53-72, REGON: 301553186 . Zdjęcia są przykładowe , wyboru wybarwień drewna oraz tkanin należy dokonać ze wzorników dodanych do aukcji. Prezentowane na aukcjach wzory wybarwień drewna , jak i tkanin obiciowych nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistego odcienia. Kolory na monitorze mogą różnić się od rzeczywistych. Koszt transportu doliczany jest zgodnie z cennikiem na aukcji i obejmuje transport pod dom lub blok, kierowca nie ma obowiązku wnoszenia mebli , ewentualny koszt za wniesienie jest ustalany z kierowcą. Oczywiście w przypadku kiedy nie ma innej możliwości służy on pomocom. W przypadku płatności z góry wpłaty należy dokonać w ciągu max 7 dni , jeżeli wpłata nie zostanie dokonana do momentu dostawy będzie zmieniona na droższą opcje (płatność przy odbiorze).Ewentualne zmiany w złożonym zamówieniu (jeżeli będą możliwe) ustalane są wcześnie ze sprzedającym i mogą wydłużyć czas realizacji danego zamówienia. Kupujący w momencie odbioru mebli zobowiązany jest sprawdzić stan towaru celem wyeliminowania ewentualnego mechanicznego uszkodzenia podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Kupujący winien zgłosić ten fakt kierowcy. Odbierając towar bez zastrzeżeń Kupujący oświadcza że nie wnosi uwag i skarg co do stanu technicznego , jakości , jak i zgodności z zamówieniem dostarczonego towaru.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma : PPHU J&J Joanna Michlak z siedzibą w Pomianach nr. 18. NIP: 619-175-63-72, REGON: 301553186

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz w celach księgowych przez firmę : Tomasz Talar Biuro Obsługi Finansowo – Księgowej . Podanie danych jest dobrowolne , ale niezbędne do wystawienia faktury.

Ustawa z dnia 29 sierpienia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz.926 ze zmian.)

System płatności elektronicznych obsługiwany przez

Płatności przelewem na konto lub płatności przy odbiorze.